SO/check 1

SO/check

Prosta, szybka i nieinwazyjna ocena

 • Żywienia
 • Poziomu stresu oksydacyjnego
 • Funkcji organizmu
 • Analiza mikroflory i bakterii jelitowych

+OLIGO/check
Ocenia w czasie rzeczywistym możliwe przeciążenia metalami ciężkimi, dostępność biologiczną minerałów, pierwiastków śladowych, witamin oraz stres oksydacyjny.

 • Minerały – Niedobory i nadmiary minerałów oraz pierwiastków śladowych
 • Metale ciężkie – Ocena przeciążeń metalami ciężkimi
 • Witaminy – Tkankowa dostępność biologiczna w witaminach
 • Stres oksydacyjny – Odpowiedzialny za starzenie i wiele patologii

+CARDI/checkSO check
Ocenia ostry i przewlekły stres poprzez niezbędną równowagę rytmiczną, z wykorzystaniem 5 wskaźników: Cardiflex, Cardistress, ANS, koherencji serca i IRT.

 • Ocena elastyczności tętnic
 • Ocena stresu oraz fizjologicznych zdolności rozwiązywania tego problemu
 • Koherencja sercowa
 • Utlenienie tkanki IRT
 • Ocena ANS

GNIOM/check
Dzięki analizie DNA przy użyciu technologii sekwencjonowania wysokoprzepustowego, po raz pierwszy możliwe jest zmierzenie i określenie ilościowe wszystkich bakterii. GNIOM/check wykorzystuje najnowszą technologię ARN 16S.

GNIOM check