Rehabilitacja po COVID-19 1

Jedyna w regionie rehabilitacja po COVID-19

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji, w jakiej się obecnie wszyscy znajdujemy, chcieliśmy przedstawić swego rodzaju „program naprawczy”. Chodzi mianowicie o pomoc wszystkim osobom, które przeszły zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Fizjoterapeuci pełnią bardzo ważną rolę w procesie leczenia chorych z ciężkim przebiegiem COVID-19, którzy przebywają na oddziałach intensywnej terapii. Fizjoterapia prowadzona na oddziałach intensywnej terapii pozwala uniknąć szeregu powikłań, stanowiących dodatkowe zagrożenie życia chorego. Kontynuacja rehabilitacji po opuszczeniu szpitali jest bezwzględnym wskazaniem do zapobiegania powikłaniom, które mogą ujawnić się nawet 3 miesiące po przebyciu COVID-19.

Natomiast w sytuacji, kiedy stan ogólny pacjenta się ustabilizuje, dzięki fizjoterapeutom możliwe jest rozpoczęcie procesu odzyskiwania utraconej sprawności. Często ci pacjenci nie są w stanie poruszać samodzielnie rękoma, nie mówiąc już o wstawaniu czy chodzeniu. Tylko kompleksowa praca specjalistów z zakresu fizjoterapii, osteopatii, rehabilitacji kardiologicznej i oddechowej, suplementacji daje możliwość uniknięcia powikłań po przebytym COVID-19, jak również poprawią jakość życia.

Pomoc fizjoterapeutyczna jest na wagę złota również po przebyciu choroby. Pacjenci bywają bowiem osłabieni, a przebytą chorobę odczuwają jeszcze długo po ustaniu jej objawów.

Ważne, aby w takiej sytuacji jak najszybciej podjąć działania poprawiające tolerancję wysiłku fizycznego, zmniejszyć uczucie zmęczenia i poprawić ogólne samopoczucie pacjenta. Doniesienia naukowe wskazują na bardzo ważną rolę fizjoterapii, wdrażanej na tym etapie opieki nad chorymi. Niezwykle istotne, aby fizjoterapia była dostępna dla wszystkich chorych, którzy jej potrzebują. Pozwoli to bowiem na możliwie szybki powrót do pełnej sprawności i aktywności zawodowej.

Terapia ze względu na układy:

 • Układ oddechowy – Celem rehabilitacji oddechowej jest zwiększenie pojemności życiowej płuc, zmniejszenie duszności i poprawa tolerancji wysiłkowej organizmu. Rehabilitacja oddechowa jest formą treningu układu oddechowego stosowaną u pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby płuc i oskrzeli.
 • Układ krążenia – Rehabilitacja jest definiowana jako całość działalności dla zapewnienia kardiologicznym chorym najlepszych możliwości fizycznych, umysłowych i warunków socjalnych, tak aby mogli oni dzięki własnemu wysiłkowi odzyskać miejsce w społeczności i prowadzić aktywne życie. Rehabilitacja kardiologiczna wpływa na zmniejszenie śmiertelności o ok. 20-25%, a także na zmniejszenie ryzyka nawrotu zawału mięśnia sercowego. Główne cele rehabilitacji: zmniejszenie dolegliwości pacjenta, usprawnianie pracy mięśnia sercowego, poprawa ukrwienia, poprawa wydolności pacjenta, zmniejszenie masy ciała, obniżenie ciśnienia tętniczego, polepszenie ukrwienia kończyn, zapobieganie powikłaniom krążeniowo – oddechowym.
 • Układ pokarmowy – Istotą terapii narządów wewnętrznych jest rozluźnianie struktur jamy brzusznej. Terapeuta najpierw bada powłoki brzuszne, a następnie skupia się na największych napięciach znajdujących się w obrębie jamy brzusznej, miednicy i klatce piersiowej. Dodatkowo ważną rolę w terapii wisceralnej odgrywa układ nerwowy Autonomiczny, który unerwia nasze narządy wewnętrzne i powoduje reakcje niezależne od naszej woli.
 • Układ nerwowy – Rehabilitacja neurologiczna to złożone, wielospecjalistyczne postępowanie, często realizowane w sposób ciągły, a w ostrych chorobach i urazach ośrodkowego układu nerwowego prowadzone od pierwszej doby. W rehabilitacji neurologicznej istotną składową jest usprawnianie chorych (ćwiczenia fizyczne), w którym wykorzystuje się metody tradycyjne, specjalistyczne metody kinezyterapeutyczne, metody relaksacyjne oraz coraz szerzej wprowadzane metody instrumentalne (wykorzystanie przyrządów i aparatury).
 • Układ moczowy – Kompleksowe działanie mające na celu zahamowanie pogarszania się sprawności fizycznej, a nawet jej zwiększenie, oraz poprawę ogólnego dobrostanu w przebiegu postępującej przewlekłej choroby nerek i chorób współistniejących. Cele te osiąga się przede wszystkim dzięki stosowaniu indywidualnie dobranego programu fizjoterapeutycznego opierającego się głównie na regularnie wykonywanym wysiłku fizycznym.

W ramach programu pacjent ma zapewnioną opiekę fizjoterapeutów, osteopatów, trenerów personalnych i rehabilitacyjnych.

W skład programu wchodzi również:

 • kompleksowa diagnostyka wydolnościowa,
 • kompleksowa ocena oddechowa,
 • testy wydolnościowe,
 • testy kardiologiczne,
 • badanie kardiologiczne,
 • edukacja w zakresie higieny i postępowania profilaktycznego.

Osoby po przebytym COVID-19 przez okres 1 miesiąca odbywają 10 spotkań, które obejmują wyżej wymienioną diagnostykę jak również ćwiczenia ukierunkowane po przebytym COVID-19.

Wyżej wymienione ćwiczenia mają na celu zmniejszenie do minimum powikłań po przebytym COVID-19 w aspekcie wszystkich układów naszego ciała (układ oddechowy, układ ruchu – bierny, układ mięśniowy – aktywny, układ nerwowy, układ naczyniowy – krwionośny i limfatyczny).

Przez pobyt w klinice pacjent jest kompleksowo przygotowany do samodzielnego wykonywania indywidualnych ćwiczeń profilaktycznych jak również poprawiających formę fizyczną całego ciała i wszystkich układów.

Przy pierwszej wizycie pacjent musi posiadać:

 • RTG lub TK klatki piersiowej,
 • aktualne badanie krwi,
 • aktualne badanie moczu,
 • EKG serca.

SARS-CoV-2 może zaatakować:

 • układ oddechowy – co skutkuje ostrym zapaleniem płuc i zespołem ostrej niewydolności oddechowej
 • układ pokarmowy – powodując wymioty i biegunkę, co skutkuje odwodnieniem
 • układ krwionośny – powodując niewydolność serca
 • układ nerwowy – bóle głowy, zaburzenia świadomości, uczucie splątania, zaburzenia pamięci, zaniki mięśniowe, zaburzenia wysiłkowe
 • układ moczowy – powodując ostre uszkodzenie nerek

Powikłania po zakażeniu SARS-CoV-2 mogą doprowadzić między innymi do chorób: wirusowe zapalenie spojówek, stwardnienie rozsiane, ostre śródmiąższowe zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej, zawał mięśnia sercowego lub zapalenie tego mięśnia, ostra niewydolność nerek, żółtaczka.

Brak profilaktyki po przebytym COVID-19 wiąże się z dezorganizacją pracy wszystkich układów naszego ciała jak również pojawieniem się chorób cywilizacyjnych takich jak astma, POCHP, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niedoczynność nerek, osłabienie aparatu ruchu, zaburzenia snu i koncentracji.

Mamy już potwierdzone efekty naszego programu!