Diagnostyka osteopatyczna i testy funkcjonalne 1

W Centrum Leczenia Bólu w kompleksowej diagnostyce pacjenta posługujemy się testem FMS (ang. Functional Movement System), który jest doskonałym narzędziem do oceny funkcjonalności. Pozwala on naszym fizjoterapeutom szczegółowo określić przyczynę dolegliwości w celu wdrożenia jak najskuteczniejszego programu leczenia.

Poza funkcjonalnością badanego, test FMS pozwala na ocenę:

  • koordynacji nerwowo-mięśniowej
  • ruchomości stawów
  • postępu treningu
  • postępu terapii

Kolejnym narzędziem diagnostycznym, które stosujemy, jest USG (ultrasonograf). Badanie ultrasonograficzne polega na zastosowaniu fal akustycznych o wysokiej częstotliwości, w zakresie od 1 do 10 MHz. Ultradźwięki odbijając się od badanych struktur tworzą obrazy, na podstawie których łatwo ocenić można czy u pacjenta występują odchylenia od normy. Badanie jest bezbolesne i w pełni bezpieczne, może być powtarzane nawet w krótkich odstępach czasu.